Kasa fiskalna farex

Na początek warto dodać co liczy serwisowanie kas fiskalnych: fiskalizację kasy, konieczne przeglądy techniczne, wszystkie naprawy dawane w momencie gwarancji i po upływie gwarancji, a ponadto niezbędne czynności konserwacyjne. Dodatkowo serwisant kasy fiskalnej odpowiada za wpisy do pracy serwisowej i zgłasza fiskalizację kasy do US.

Kasy fiskalne tarnów oferuje swoim klientom dodatkowe usługi: szkolenia z poziomu obsługi kas fiskalnych, a dodatkowo ulga w podobnym zaprogramowaniu nazw towarowych oraz stawek PTU.

system gaszenia iskier

W toku potrzebnych przeglądów technicznych serwisant przeprowadza następujące czynności: – ocenia stan plomb kasy zaś ich zgodność z zapisami w pracy serwisowej i dokumentacji serwisu, – sprawdza program kasy, jego możliwość, zgoda z zapisami w pozycji kasy i dokumentacją serwisu, – sprawdza poprawność działania kasy, zwłaszcza w terenie emisji dokumentów fiskalnych, – ocenia stan obudowy kasy, pamięci fiskalnej, płyty podstawowej i elementu fiskalnego co do zgód z listami konstrukcyjnymi, – sprawdza poprawność pracy wyświetlacza konsumenta, – wynik przeglądu łącznie z zastrzeżeniami daje w książce serwisowej.

Ciekawostki: 1. Konieczny przegląd techniczny musi być zrobiony również to, kiedy użytkownik kasy zawiesił naszą energię lub z jednej przyczyny zaprzestał rejestrowanie ruchów na kwocie fiskalnej, a nie wyrejestrował kasy. 2. W ciągu przeglądu technicznego zaliczane są przede wszystkim te fakty konstrukcyjne kasy, które są odpowiedzialne za rejestrowanie obrotów i których nieprawidłowe życie mogłoby wpłynąć na krótkie wyliczanie podatków. Tak więc w sezonie przeglądu serwisant nie wyszukuje usterek, które sprawiają na działanie kasy, ani jeszcze nie sprawdza, lub pozostałe elementy wyposażenia, np. mechanizm odpowiedzialny za drukowanie, zasilanie – działają dobrze. Oczywiście, klient może poprosić serwisanta o sprawdzenie stanu kasy i zmianę uszkodzonych elementów, zawsze będą toż prac wykonywane poza przeglądem technicznym.